Voor niets gaat de zon op

Contributie

Als je lid bent van onze vereniging, dan betaal je daar contributie voor. We betalen daarvan bijvoorbeeld de kosten voor scheidsrechters, huur en onderhoud van de voetbalvelden, en onze kosten voor de KNVB.

De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld op:
– senioren                 € 160,=
– junioren                  € 145,=
– pupillen                  € 130,=
– mini’s                      € 50,=
– rustend lid              € 32,50

Word je pas later in het seizoen lid, dan krijg je korting op het bedrag.

Meer kinderen die voetballen bij Jong Brabant?
Vanaf het 3e jeugdlid krijg je 50 % korting op de contributie in de leeftijdsklasse, waarin het derde kind uitkomt. Enige voorwaarde is, dat alle kinderen op hetzelfde adres wonen.

Contributie overmaken?
Gebruik ons rekeningnummer: NL76 RABO 0106 8437 02 t.a.v. RKVV Jong Brabant

Problemen met betalen?
Wanneer je problemen hebt om de contributie op tijd te betalen, neem dan gerust contact met ons op, zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.